Yaklasık Maliyet
İş Kalemi

1 Kazanan Teklif:
2 Alt Sınır:
3 Yaklasik Maliyet:
4 Aritmatik Ortalama:

İhale Sınır Değer Nasıl Hesaplanır.

Ekap sınır değer hesaplama yapmak için ilk olarak hangi kategoride kırım yapacağınızı belirlemeniz gerekirir. şimdi hangi ihale kategorilerinde hepsalama yapacağız bunu belirleyelim

1 Şubat 2018 tarihi itibarıyla hesaplama değişikliği olduğundan bu tarihten sonrası için hesaplama yapacağız.

( R ) katsayısı: Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Kullanılacak Sınır Değer Tespit Katsayısı
  • İhale Konusu Kullanılacak Katsayı
  • Araç Kiralama 0.84
  • Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler 0.83
  • Malzemeli Yemek 0.82
  • Mühendislik Hizmetleri 0.78
  • Sigorta Hizmetleri 0.80
  • Diğer Hizmetler 0.80

Geçerli Teklifler: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerin teklifleri girilmelidir.

Ekap kiralama sınır değer formulu nedir.

SD: Sınır değeri, YM: Yaklaşık maliyeti, n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerin teklif sayısını, T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerin teklif bedellerini, R: Sınır Değer Tespit Katsayısını İfade etmek üzere; gibi unsurlar göz önünde bulundurulmaktadır.

Hesaplama yaparken (yukarıda) ilgili kategoriyi seciniz arac kiralama için örneğin sectikten sonra yaklasık maliyeti hesapladınız şimdide teklifleri giriniz size ihaleyi kazanan arkadası kendisi söyleyecektir.